IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT
RECYCLED PARK

Plastic afval wordt opgevangen voordat het de zee bereikt.

Drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.


Recycled park is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park.

Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de Zee.  

Gesteund door / in samenwerking met:


Hiermee gaan wij voorkomen, dat plastic afval via de Nieuwe Maas in de Noordzee terecht komt.  

Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groen-voorzieningen. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant moet zich nieuw leven in het water gaan nestelen.

Afbeelding:  Fotomontage Recycled Park in de Rijnhaven, Rotterdam

WHIM architecture © Colofon


Het voorstel is een initiatief van de Recycled Island Foundation in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en HEBO maritiemservice. Vanuit de gemeente Rotterdam is er de wens om meer groenvoorzieningen te realiseren. Drijvend groen kan daar een onderdeel van zijn in de vorm van een drijvend park of groene kade. Het plastic in de Nieuwe Maas is nog redelijk vers en daardoor waarschijnlijk goed te recyclen. Wat de beste wijze van recyclen is, laten wij onderzoeken door de WUR. HEBO maritiemservice heeft veel ervaring met het verwijderen van plastic afval uit de Rotterdamse Haven. Deze kennis zetten we in bij het plaatsen van de plastic opvang-systemen.

WAT IS RECYCLED PARK? VOORSTEL DOEL VAN WINNING TOT PARK

NL / ENG

Recycled park is onderdeel van het progamma bestaand Rotterdams gebied (BRG)