IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT

NL / ENG

RECYCLED PARK

Plastic afval wordt opgevangen voordat het de zee bereikt.

Drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.

Foto prijsuitreiking Waterinnovatieprijs

30-31 maart 2015

Te gast in Londen

Ontvangen door Thames21 en de Port of London Authority. In Londen wordt riviervervuiling al meer dan 10 jaar aangepakt. Dit gebeurt met 9.000 vrijwilligers maar ook met 9 plastic litter traps. Deze litter traps vangen het drijvende plastic, in de Thames, op en zijn een goed voorbeeld voor Rotterdam.21 maart 2015

Gastspreker 36 hours challenge

Internationale studenten wordt gevraagd een prototype te bouwen voor drijvend bouwen.20 maart 2015

Lezing en workshop op HvA

Studenten van de HvA worden uitgedaagd iets te doen aan het plastic gebruik op de Hogeschool van Amsterdam .16 maart 2015

Partner binnen het Kunststof ketenakkoord

Met het Ketenakkoord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk elkaar kunnen versterken en ondersteunen in hun doelstellingen: het oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu (inclusief de rivieren en oceanen). De betrokken partijen willen binnen twee jaar concrete resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt. www.kunststofkringloop.nl19 februari 2015  

Analyse plastic door Wageningen Universiteit

Het analyseren en sorteren, van het plastic dat we uit de Nieuwe Maas hebben gehaald, is begonnen. Dit wordt gedaan door de Wageningen Universiteit, die wij ook vragen de beste recycletechniek voor ons te vinden. Van de totstandkoming van Recycled Park worden filmopnames gemaakt, die we als korte documentaire presenteren bij de ingebruikname van ons prototype.09 februari 2015  

Big Bag 2, 3 en 4 bij Wageningen Universiteit

Big Bag no. 2, 3 en 4 zijn afgeleverd bij Wageningen Universiteit (WUR). De Big Bags zitten vol (plastic) zwerfafval, dat we hebben opgevist uit de Nieuwe Maas. De WUR gaat het plastic voor ons analyseren en sorteren. Hierna willen we het recycle onderzoek opstarten om uit het plastic afval drijvende parken te realiseren in de Nieuwe Maas.28 januari 2015  

Presentatie tijdens Crowd Force Rotterdam

Crowd Force Rotterdam is een katalysator voor Rotterdamse initiatieven die de stad bruisender en aantrekkelijker maken. Via Crowd Force worden initiatiefnemers en ondernemende Rotterdammers aan elkaar gekoppeld om kansrijke initiatieven een stap verder te brengen. Meer info:

http://www.rdamsenieuwe.nl/evenement/Crowd-Force-Rotterdam-422 januari 2015  

Presentatie Big balls in the plastic soup!

Presentaties van:

In Hotel Droog, Amsterdam

Meer info: http://www.hoteldroog.com/events/20-23 januari 2015  

Presentatie tijdens Infratech 2015

Recycled Park wordt gepresenteerd i.s.m. Urban Green en VPdelta. InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur en vindt plaats in Ahoy Rotterdam.

Meer info: http://www.infratech.nl/19 januari 2015

Eerste Big Bag afval uit Nieuwe Maas naar Wageningen Universiteit (WUR)

De WUR gaat voor ons het plastic analyseren en sorteren. Vervolgens gaan zij het plastic afval met diverse recycletechieken verwerken om de meest gunstige voor Recycled Park te vinden.


Foto presentatie Businessplan Recycled Park

Foto inzet Plastic Visser in Nieuwe Maas, Rotterdam

Foto plastic opgevist uit verschillende havenbekkens in Rotterdam

Foto eerste Big Bag afval uit de Nieuwe Maas bezorgd bij Wageningen Universiteit

Foto Big Bag no. 2, 3 en 4 afgeleverd bij Wageningen Universiteit

Foto analyse en sortering afval uit de Nieuwe Maas bij Wageningen Universiteit

Foto presentatie bij Malta enterprize

Samenwerking met Greenpeace en 50 vrijwilligers om de Rotterdamse haven te ontdoen van plastic afval.

Foto van 1 van de 9 Litter traps in Londen

Foto: Het eerste gerecycled plastic uit de Nieuwe Maas door de Wageningen Universiteit.

3D-impressie Recycled Park prototype in Rijnhaven, Rotterdam.

Foto: Eerste tasje Recycled Park overhandigt op de TU-Delft voor hun bijdrage aan Recycled Park.

Foto: Stagiair of starter communicatie gezocht!

Video Recycled Park Teaser.

Foto: Sorteerinstallatie Tomra met vervuiling uit de Nieuwe Maas.

Foto: Opschoonactie i.s.m. ECT, RWG, APM Terminals Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

3D-impressie passief winningsplatform voor drijfvuil.

© WHIM architecture Colofon

3D-impressie Recycled Park prototype in Rijnhaven, Rotterdam.

Februari 2016

Recycled Park komt in de Rijnhaven!


De Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat ondersteunen de eerste realisatie van Recycled Park. In de Rotterdamse Rijnhaven komt een prototype drijvend park van 150m2. Een drijvende groenvoorziening toegankelijk voor gebruikers.


Recycled Park wordt gekoppeld aan het Drijvend paviljoen voor toegankelijkheid en als toegevoegde illustratie van het drijvend bouwen.


Momenteel werven we extra budget om tot de volledige realisatie te komen en om de plastic winning structureel op zetten. Om voldoende plastic voor het prototype te vergaren gaan we, onder andere, de komende maanden wekelijks de Rotterdamse rivieren en havens opschonen


Eind 2016 willen we het park feestelijk openen.

19 September 2015

Opschoonactie Rotterdam

Met ca. 30 vrijwilligers hebben wij 19 september de Rotterdamse haven weer wat schoner gemaakt. De opschoonactie is gedaan i.s.m. ECT, RWG, APM Terminals Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Het verzamelde plastic komt ten goede van de realisatie van het prototype van Recycled Park.


November 2015

Machinaal sorteren rivierafval een succes!


Met twee big bags rivierafval zijn we naar een proefopstelling van Tomra sorteermachines geweest. Het was de eerste keer dat rivierafval machinaal werd gescheiden. De proef was een succes! Zowel het organische, metaal, glas, karton en plastic vervuiling is machinaal te scheiden. Daarnaast zijn de verschillende plastic soorten afzonderlijk te scheiden, wat een zuivere stroom geeft t.b.v. recycling.


18 april 2015

Samenwerking Greenpeace in Rotterdam

Samen met Greenpeace en 50 vrijwilligers gaan we de Rotterdamse haven ontdoen van zoveel mogelijk plastic zwerfvuil. Het verzamelde plastic willen we gaan gebruiken voor het prototype van Recycled Park.

18 mei2015

Eerste plastic gerecycled uit de Nieuwe Maas

Het eerste plastic opgevist uit de Nieuwe Maas is succesvol gerecycled op de Wageningen universiteit. De samples worden verder getest op o.a. sterkte, UV- en waterbestendigheid. Met de conclusies van het onderzoek gaan we op zoek naar een passende recycler.

25 juni 2015

Eerste tasje Recycled Park overhandigt

Studenten van de Hogeschool Amsterdam steunen Recycled Park met de uitgave van een katoenen tas. De tas vermindert het gebruik van plastic tassen en de opbrengst komt ook nog eens ten goede aan onze stichting. Deze week hebben we het eerste exemplaar mogen overhandigen op de TU-Delft voor hun bijdrage aan Recycled Park.

3 juli 2015

Stagiair of starter communicatie gezocht!

Wil jij de naamsbekendheid van Recycled Park vergroten en de plasticvervuiling terug dringen, neem dan contact met ons op via:

info@recycledpark.com

10 juli 2015

Eerste stuk Recycled Park in Rotterdam

Deze week presenteren wij het voorstel voor een prototype Recycled Park in de Rijnhaven. Dit zal het eerste stuk Recycled Park in de wereld worden. Daarnaast werken wij samen met onze partners in België en Engeland om ook daar het principe van Recycled Park toe te passen: Riviervervuiling wordt opgevangen, voordat het in de zee terecht komt. Het plastic wordt duurzaam verwerkt als grondstof voor drijvende natuurlandschappen waarmee het ecosysteem in de rivier en het leefklimaat in de stad verbeterd wordt. Het eerste plastic is succesvol gerecycled op de Wageningen Universiteit en we zijn met diverse partners in gesprek om de plastic winning in de rivier structureel te starten.

September 2015

Recycled Park Teaser online

Van de voortgang van Recycled Park wordt een documentaire gemaakt. Een kort fragment van de ontwikkeling is alvast online te zien.

September 2015

Ontwikkeling passief winningsplatform

Voor het efficiënt en structureel opvangen van de plastic vervuiling is een passief winningsplatform ontwikkeld. Door gebruik te maken van de natuurlijke stroming van de rivier wordt het plastic opgevangen in drijvende bakken. Deze zullen wekelijks geleegd worden, zodat het plastic gebruikt kan worden voor de realisatie van de drijvende parken. In de haven willen wij meerdere winningsplatform plaatsen om de vangst te optimaliseren. De winningsplatforms worden ontwikkeld door WHIM architecture i.s.m. HEBO maritiemservice.


13 januari 2015

Businessplan voor Reycled Park

Studenten van de Hogeschool Rotterdam presenteerden vandaag hun businessplan voor Recycled Park. We zijn dankbaar voor hun enthousiasme en de aanbevelingen om Recycled Park een stap verder te brengen.December 2014  

Aanmoedigingsprijs binnen de Waterinnovatieprijs 2014.

Recycled Park heeft samen met Drijvend Groen de aanmoedigingsprijs gekregen. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water.15 -19 December 2015

Plastic Visser actief in Nieuwe Maas, Rotterdam

De Plastic Visser is in gebruik genomen om het eerste plastic afval uit de Nieuwe Maas op te vangen. Het gewonnen plastic gaat naar de Wageningen Universiteit voor analyse en sortering.December 2014

Recycled Park gepresenteerd op Malta

Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade is onze aanpak van plastic vervuiling gepresenteerd. De wateren rondom Malta zijn erg met plastic vervuild, dit vraagt om een structurele aanpak.  De unieke ligging geeft Malta veel potentie om iets aan de plastic vervuiling te doen en er een nieuwe waarde aan toe te kennen.November 2014  

Samenwerking met de Sea First Foundation

In België wil de Sea First Foundation de plastic vervuiling in de Schelde gaan opvangen.  Vanwege de gezamenlijke doelstellingen werken wij graag samen om ook in België de rivier vervuiling op te vangen.

Meer informatie: https://www.seafirstfoundation.nl


Oktober 2014

Samenwerking met het Plastic Soup Lab

Ramon Knoester, WHIM architecture heeft de overeenkomst getekend om samenwerking te vinden bij het Plastic Soup Lab.

Meer informatie: http://www.plasticsouplab.org/


Juli 2014

Opnames voor documentaire Any Waste Any Time

Recycled Park is onderdeel van de korte documentaire over afval in de Rotterdamse haven.

Meer informatie: http://www.portofrotterdam.com/en/port/port-in-picture/video-gallery/Pages/default.aspx?videoId=26


25 juni 2014  

Symposium Sleutelen aan stofstromen

Innovatiemarkt in Kunsthal, Rotterdam

Meer informatie: http://www.sleutelenaanstofstromen.nl/


13 juni 2014

Lezing Recycled park op de iSea Clash of the Concepts

Presentatie door Ramon Knoester, WHIM architecture in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/isea


24 Mei - 2 augustus 2014  

Tentoonstelling COMING SOON: Real Imaginary Futures

Recycled Park is onderdeel van deze tentoonstelling bij bureau europa, Maastricht

Meer informatie: http://www.bureau-europa.nl/nl/manifestations/coming_soon_real_imaginary_futures/


23 April 2014

Lezing Recycled park op de Make A Difference Week 2014

Presentatie door Ramon Knoester, WHIM architecture op de Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Meer informatie: www.makeadifference.nu


Foto: 1300 kilo plastic uit de Rotterdamse haven.

Juli 2016

Recycled Park start recycling


Met dank aan alle vrijwilligers kunnen we de eerste container gevuld met plastic zwerfvuil uit de Rotterdamse haven gaan recyclen.

De afgelopen maanden hebben we elke zaterdag een stuk haven ontdaan van plastic zwerfvuil. Dit plastic gaat nu de verwerking in en we hopen hier de eerste bouwstenen voor Recycled Park mee te kunnen maken.

De komende maanden blijven we actief Plastic Vissen om zo voldoende plastic bij elkaar te krijgen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven.

Foto: eerste drie bouwstenen van Recycled Park in de Rijnhaven Rotterdam.

September 2016

Eerste drie bouwstenen tijdens Wereldhavendagen!


Recycled Park is in realisatie. Tijdens de Wereldhavendagen presenteren we de eerste drie bouwstenen van Recycled Park in de Rijnhaven.


Bekijk hier ook de video van de tewaterlating.


De komende maanden gaan we het park verder uitbouwen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven. In het voorjaar van 2017 willen we het volledige prototype feestelijk openen.

3D-impressie passief winningsplatform voor drijfvuil.

Augustus 2016

CityLab010 toekenning!


Samen met CityLab010 gaan wij de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas structureel opvangen. Ons voorstel om drie passieve winningsplatforms in de Nieuwe Maas te plaatsen is positief ontvangen. De winningsplatforms komen vast te liggen op nauwkeurig geselecteerde locaties. Door middel van de stroming van de rivier vangen de winningsplatforms het plastic drijfvuil effectief op. Tweewekelijks willen wij de platforms gaan legen, zodat het verzamelde plastic gebruikt kan worden voor de verdere realisatie van Recycled Park.


Meer info over CityLab010:

https://www.citylab010.nl/plannen/recycledparkinderijnhaven

Foto: 1300 kilo plastic uit de Rotterdamse haven.

Juli 2016

1300 kilo plastic drijfvuil uit Rotterdamse haven!


Met dank aan alle vrijwilligers hebben we 1300 kilo plastic zwerfvuil uit de Rotterdamse haven kunnen halen. Het plastic wordt nu gesorteerd en geschikt gemaakt voor verdere verwerking.


De afgelopen maanden hebben we elke zaterdag een stuk haven ontdaan van plastic zwerfvuil. Dit plastic gaat nu de verwerking in en we hopen hier de eerste bouwstenen voor Recycled Park mee te kunnen maken.


De komende maanden blijven we actief Plastic Vissen om zo voldoende plastic bij elkaar te krijgen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven.

Ontvang het laatste nieuws via e-mail

* indicates required

November 2016

Eerste drie winningsplatforms in Rotterdamse haven!


In Rotterdam realiseren wij de eerste drie passieve winningsplatforms voor drijfvuil. De eerste twee winningsplatforms zijn inmiddels gereed. Nog deze maand worden alle drie de winningsplatforms geplaatst en in gebruik genomen. De drie platforms zorgen voor een structurele opvang van drijfvuil in de Rotterdamse haven. Het gewonnen plastic zal gebruikt worden voor de verdere groei van het drijvende park in de Rijnhaven. De winnings-platforms worden mede mogelijk gemaakt dankzij Citylab010.


Hiernaast in twee minuten een video-impressie van de realisaties.

Video: Recycled Park in twee minuten, Januari 2017

Juni 2017

Recycled Park biedt mogelijkheid tot deelname voor bedrijven!


Binnen jouw onderneming wordt natuurlijk ook veel gesproken over hoe verschrikkelijk de plastic vervuiling is. Maar, wat kan jouw onderneming daar aan doen?! De Recycled Island Stichting biedt uitkomst om het probleem effectief, efficiënt maar ook plezierig aan te pakken.

Door deelname aan Recycled Park draagt jouw onderneming bij aan:

1.            Opschoonacties

2.            Structurele opvang drijfvuil

3.            Vergroening van de stad

4.            Recycling van drijfvuil

5.            Educatie


De Recycled Island Stichting heeft de ANBI status.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Video: Recycled Park video oproep tot deelname, Juni 2017

Augustus 2017

Recycled Park groeit!

Aan de reeds eerder geplaatste 15m2 drijvend park is 10m2 toegevoegd. Nu drijven er 5 bouwstenen in de Rijnhaven. De nieuwe bouwstenen zijn nieuwe typen. Bij de eerder geplaatste bouwstenen staat de beplanting niet in verbinding met het water in de haven. Met de nieuwe bouwstenen is dit wel het geval. Deze elementen hebben een open structuur, waarbij de wortels van de beplanting door kunnen groeien tot diep in het wateroppervlak. Hierdoor ontstaat aan de onderkant van de bouwstenen een wilde wortelstructuur, wat weer een schuilplek en voedingsplek oplevert voor organismen in het water.

    

                                      

September 2017

Recycled Park Ambon

In Ambon Indonesië onderzoeken wij momenteel de mogelijke plaatsing van Plasticvangers.

Ambon zelf en de Ambon Baai zijn zwaar vervuild met plastic drijfvuil. Via de rivieren en de baai komt ontzettend veel plastic in de Zee terecht. Laura en Rein zijn namens ons in Ambon en onderzoeken de mogelijkheden om onze kennis en ervaring daar toe te passen. Via een vlog geven Laura en Rein inzicht in hun activiteiten en bevindingen.September 2017
Plasticvanger 1.3

In Rotterdam blijven we werken aan de optimalisatie van onze drie plasticvangers. Gedurende de periode van een jaar monitoren en verbeteren we de functionaliteit van onze systemen. Aan het eind van dit jaar verwachten we de pilotfase af te sluiten en de meest optimale vorm te hebben gevonden voor het opvangen van drijf vuil.
Foto: Laura en Rein met de vertegenwoordiger van: Ikmanema ( locale visserij vereniging in de Molukken). Foto: plaatsing plastic vanger 1.3

Foto: Team

September 2017

Vanaf september 2017 hebben we ons huidige team uitgebreid, het huidige team bestaat uit:


V.L.N.R : Lisa: ontwerper, Jip : ontwerper/vormgever, Rein : RP Indonesie, Laura : RP Indonesie, Nienke: bestuur, Jeroen : bestuur, Ramon : coordinator


Volg hun vlogs via:

Eerste  m2 Recycled Park in de Rijnhaven