IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT

NL / ENG

RECYCLED PARK

Plastic drijfvuil wordt opgevangen voordat het de zee bereikt.

Hiervan worden drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.

Foto prijsuitreiking Waterinnovatieprijs

30-31 maart 2015

Te gast in Londen


Ontvangen door Thames21 en de Port of London Authority. In Londen wordt riviervervuiling al meer dan 10 jaar aangepakt. Dit gebeurt met 9.000 vrijwilligers maar ook met 9 plastic litter traps. Deze litter traps vangen het drijvende plastic, in de Thames, op en zijn een goed voorbeeld voor Rotterdam.21 maart 2015

Gastspreker 36 hours challenge

Internationale studenten wordt gevraagd een prototype te bouwen voor drijvend bouwen.20 maart 2015

Lezing en workshop op HvA

Studenten van de HvA worden uitgedaagd iets te doen aan het plastic gebruik op de Hogeschool van Amsterdam .16 maart 2015

Partner binnen het Kunststof ketenakkoord

Met het Ketenakkoord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk elkaar kunnen versterken en ondersteunen in hun doelstellingen: het oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu (inclusief de rivieren en oceanen). De betrokken partijen willen binnen twee jaar concrete resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt. www.kunststofkringloop.nl19 februari 2015  

Analyse plastic door Wageningen Universiteit

Het analyseren en sorteren, van het plastic dat we uit de Nieuwe Maas hebben gehaald, is begonnen. Dit wordt gedaan door de Wageningen Universiteit, die wij ook vragen de beste recycletechniek voor ons te vinden. Van de totstandkoming van Recycled Park worden filmopnames gemaakt, die we als korte documentaire presenteren bij de ingebruikname van ons prototype.09 februari 2015  

Big Bag 2, 3 en 4 bij Wageningen Universiteit

Big Bag no. 2, 3 en 4 zijn afgeleverd bij Wageningen Universiteit (WUR). De Big Bags zitten vol (plastic) zwerfafval, dat we hebben opgevist uit de Nieuwe Maas. De WUR gaat het plastic voor ons analyseren en sorteren. Hierna willen we het recycle onderzoek opstarten om uit het plastic afval drijvende parken te realiseren in de Nieuwe Maas.28 januari 2015  

Presentatie tijdens Crowd Force Rotterdam

Crowd Force Rotterdam is een katalysator voor Rotterdamse initiatieven die de stad bruisender en aantrekkelijker maken. Via Crowd Force worden initiatiefnemers en ondernemende Rotterdammers aan elkaar gekoppeld om kansrijke initiatieven een stap verder te brengen. Meer info:

http://www.rdamsenieuwe.nl/evenement/Crowd-Force-Rotterdam-422 januari 2015  

Presentatie Big balls in the plastic soup!

Presentaties van:

In Hotel Droog, Amsterdam

Meer info: http://www.hoteldroog.com/events/20-23 januari 2015  

Presentatie tijdens Infratech 2015

Recycled Park wordt gepresenteerd i.s.m. Urban Green en VPdelta. InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur en vindt plaats in Ahoy Rotterdam.

Meer info: http://www.infratech.nl/19 januari 2015

Eerste Big Bag afval uit Nieuwe Maas naar Wageningen Universiteit (WUR)

De WUR gaat voor ons het plastic analyseren en sorteren. Vervolgens gaan zij het plastic afval met diverse recycletechieken verwerken om de meest gunstige voor Recycled Park te vinden.


Foto presentatie Businessplan Recycled Park

Foto inzet Plastic Visser in Nieuwe Maas, Rotterdam

Foto plastic opgevist uit verschillende havenbekkens in Rotterdam

Foto eerste Big Bag afval uit de Nieuwe Maas bezorgd bij Wageningen Universiteit

Foto Big Bag no. 2, 3 en 4 afgeleverd bij Wageningen Universiteit

Foto analyse en sortering afval uit de Nieuwe Maas bij Wageningen Universiteit

Samenwerking met Greenpeace en 50 vrijwilligers om de Rotterdamse haven te ontdoen van plastic afval.

Foto van 1 van de 9 Litter traps in Londen

Foto: Het eerste gerecycled plastic uit de Nieuwe Maas door de Wageningen Universiteit.

3D-impressie Recycled Park prototype in Rijnhaven, Rotterdam.

Foto: Eerste tasje Recycled Park overhandigt op de TU-Delft voor hun bijdrage aan Recycled Park.

Foto: Stagiair of starter communicatie gezocht!

Video Recycled Park Teaser.

Foto: Sorteerinstallatie Tomra met vervuiling uit de Nieuwe Maas.

Foto: Opschoonactie i.s.m. ECT, RWG, APM Terminals Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

3D-impressie passief winningsplatform voor drijfvuil.

Foto: 3D-impressie Recycled Park prototype in Rijnhaven, Rotterdam.

Februari 2016

Recycled Park komt in de Rijnhaven


De Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat ondersteunen de eerste realisatie van Recycled Park. In de Rotterdamse Rijnhaven komt een prototype drijvend park van 150m2. Een drijvende groenvoorziening toegankelijk voor gebruikers.


Recycled Park wordt gekoppeld aan het Drijvend paviljoen voor toegankelijkheid en als toegevoegde illustratie van het drijvend bouwen.


Momenteel werven we extra budget om tot de volledige realisatie te komen en om de plastic winning structureel op zetten. Om voldoende plastic voor het prototype te vergaren gaan we, onder andere, de komende maanden wekelijks de Rotterdamse rivieren en havens opschonen


Eind 2016 willen we het park feestelijk openen.

19 September 2015

Opschoonactie Rotterdam


Met ca. 30 vrijwilligers hebben wij 19 september de Rotterdamse haven weer wat schoner gemaakt. De opschoonactie is gedaan i.s.m. ECT, RWG, APM Terminals Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Het verzamelde plastic komt ten goede van de realisatie van het prototype van Recycled Park.


November 2015

Machinaal sorteren rivierafval een succes!


Met twee big bags rivierafval zijn we naar een proefopstelling van Tomra sorteermachines geweest. Het was de eerste keer dat rivierafval machinaal werd gescheiden. De proef was een succes! Zowel het organische, metaal, glas, karton en plastic vervuiling is machinaal te scheiden. Daarnaast zijn de verschillende plastic soorten afzonderlijk te scheiden, wat een zuivere stroom geeft t.b.v. recycling.


18 april 2015

Samenwerking Greenpeace in Rotterdam


Samen met Greenpeace en 50 vrijwilligers gaan we de Rotterdamse haven ontdoen van zoveel mogelijk plastic zwerfvuil. Het verzamelde plastic willen we gaan gebruiken voor het prototype van Recycled Park.

18 mei2015

Eerste plastic gerecycled uit de Nieuwe Maas


Het eerste plastic opgevist uit de Nieuwe Maas is succesvol gerecycled op de Wageningen universiteit. De samples worden verder getest op o.a. sterkte, UV- en waterbestendigheid. Met de conclusies van het onderzoek gaan we op zoek naar een passende recycler.

25 juni 2015

Eerste tasje Recycled Park overhandigt


Studenten van de Hogeschool Amsterdam steunen Recycled Park met de uitgave van een katoenen tas. De tas vermindert het gebruik van plastic tassen en de opbrengst komt ook nog eens ten goede aan onze stichting. Deze week hebben we het eerste exemplaar mogen overhandigen op de TU-Delft voor hun bijdrage aan Recycled Park.

3 juli 2015

Stagiair of starter communicatie gezocht

 

Wil jij de naamsbekendheid van Recycled Park vergroten en de plasticvervuiling terug dringen, neem dan contact met ons op via:

info@recycledpark.com

10 juli 2015

Eerste stuk Recycled Park in Rotterdam


Deze week presenteren wij het voorstel voor een prototype Recycled Park in de Rijnhaven. Dit zal het eerste stuk Recycled Park in de wereld worden. Daarnaast werken wij samen met onze partners in België en Engeland om ook daar het principe van Recycled Park toe te passen: Riviervervuiling wordt opgevangen, voordat het in de zee terecht komt. Het plastic wordt duurzaam verwerkt als grondstof voor drijvende natuurlandschappen waarmee het ecosysteem in de rivier en het leefklimaat in de stad verbeterd wordt. Het eerste plastic is succesvol gerecycled op de Wageningen Universiteit en we zijn met diverse partners in gesprek om de plastic winning in de rivier structureel te starten.

September 2015

Recycled Park Teaser online


Van de voortgang van Recycled Park wordt een documentaire gemaakt. Een kort fragment van de ontwikkeling is alvast online te zien.

September 2015

Ontwikkeling passief winningsplatform


Voor het efficiënt en structureel opvangen van de plastic vervuiling is een passief winningsplatform ontwikkeld. Door gebruik te maken van de natuurlijke stroming van de rivier wordt het plastic opgevangen in drijvende bakken. Deze zullen wekelijks geleegd worden, zodat het plastic gebruikt kan worden voor de realisatie van de drijvende parken. In de haven willen wij meerdere winningsplatform plaatsen om de vangst te optimaliseren. De winningsplatforms worden ontwikkeld door WHIM architecture i.s.m. HEBO maritiemservice.


13 januari 2015

Businessplan voor Reycled Park


Studenten van de Hogeschool Rotterdam presenteerden vandaag hun businessplan voor Recycled Park. We zijn dankbaar voor hun enthousiasme en de aanbevelingen om Recycled Park een stap verder te brengen.December 2014  

Aanmoedigingsprijs binnen de Waterinnovatieprijs 2014

Recycled Park heeft samen met Drijvend Groen de aanmoedigingsprijs gekregen. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water.15 -19 December 2015

Plastic Visser actief in Nieuwe Maas, Rotterdam

De Plastic Visser is in gebruik genomen om het eerste plastic afval uit de Nieuwe Maas op te vangen. Het gewonnen plastic gaat naar de Wageningen Universiteit voor analyse en sortering.December 2014

Recycled Park gepresenteerd op Malta

Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade is onze aanpak van plastic vervuiling gepresenteerd. De wateren rondom Malta zijn erg met plastic vervuild, dit vraagt om een structurele aanpak.  De unieke ligging geeft Malta veel potentie om iets aan de plastic vervuiling te doen en er een nieuwe waarde aan toe te kennen.November 2014  

Samenwerking met de Sea First Foundation

In België wil de Sea First Foundation de plastic vervuiling in de Schelde gaan opvangen.  Vanwege de gezamenlijke doelstellingen werken wij graag samen om ook in België de rivier vervuiling op te vangen.

Meer informatie: https://www.seafirstfoundation.nl


Oktober 2014

Samenwerking met het Plastic Soup Lab

Ramon Knoester, WHIM architecture heeft de overeenkomst getekend om samenwerking te vinden bij het Plastic Soup Lab.

Meer informatie: http://www.plasticsouplab.org/


Juli 2014

Opnames voor documentaire Any Waste Any Time

Recycled Park is onderdeel van de korte documentaire over afval in de Rotterdamse haven.

Meer informatie: http://www.portofrotterdam.com/en/port/port-in-picture/video-gallery/Pages/default.aspx?videoId=26


25 juni 2014  

Symposium Sleutelen aan stofstromen

Innovatiemarkt in Kunsthal, Rotterdam

Meer informatie: http://www.sleutelenaanstofstromen.nl/


13 juni 2014

Lezing Recycled park op de iSea Clash of the Concepts

Presentatie door Ramon Knoester, WHIM architecture in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/isea


24 Mei - 2 augustus 2014  

Tentoonstelling COMING SOON: Real Imaginary Futures

Recycled Park is onderdeel van deze tentoonstelling bij bureau europa, Maastricht

Meer informatie: http://www.bureau-europa.nl/nl/manifestations/coming_soon_real_imaginary_futures/


23 April 2014

Lezing Recycled park op de Make A Difference Week 2014

Presentatie door Ramon Knoester, WHIM architecture op de Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Meer informatie: www.makeadifference.nu


Foto: 1300 kilo plastic uit de Rotterdamse haven

Juli 2016

Recycled Park start recycling


Met dank aan alle vrijwilligers kunnen we de eerste container gevuld met plastic zwerfvuil uit de Rotterdamse haven gaan recyclen.

De afgelopen maanden hebben we elke zaterdag een stuk haven ontdaan van plastic zwerfvuil. Dit plastic gaat nu de verwerking in en we hopen hier de eerste bouwstenen voor Recycled Park mee te kunnen maken.

De komende maanden blijven we actief Plastic Vissen om zo voldoende plastic bij elkaar te krijgen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven.

Foto: eerste drie bouwstenen van Recycled Park in de Rijnhaven Rotterdam.

Foto: 3D-impressie passief winningsplatform voor drijfvuil

Foto: 1300 kilo plastic uit de Rotterdamse haven

Juli 2016

1300 kilo plastic drijfvuil uit Rotterdamse haven


Met dank aan alle vrijwilligers hebben we 1300 kilo plastic zwerfvuil uit de Rotterdamse haven kunnen halen. Het plastic wordt nu gesorteerd en geschikt gemaakt voor verdere verwerking.


De afgelopen maanden hebben we elke zaterdag een stuk haven ontdaan van plastic zwerfvuil. Dit plastic gaat nu de verwerking in en we hopen hier de eerste bouwstenen voor Recycled Park mee te kunnen maken.


De komende maanden blijven we actief Plastic Vissen om zo voldoende plastic bij elkaar te krijgen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven.

November 2016

Eerste drie winningsplatforms in Rotterdamse haven!


In Rotterdam realiseren wij de eerste drie passieve winningsplatforms voor drijfvuil. De eerste twee winningsplatforms zijn inmiddels gereed. Nog deze maand worden alle drie de winningsplatforms geplaatst en in gebruik genomen. De drie platforms zorgen voor een structurele opvang van drijfvuil in de Rotterdamse haven. Het gewonnen plastic zal gebruikt worden voor de verdere groei van het drijvende park in de Rijnhaven. De winnings-platforms worden mede mogelijk gemaakt dankzij Citylab010.


Hiernaast in twee minuten een video-impressie van de realisaties.

Video: Recycled Park in twee minuten

Juni 2017

Recycled Park biedt mogelijkheid tot deelname voor bedrijven


Binnen jouw onderneming wordt natuurlijk ook veel gesproken over hoe verschrikkelijk de plastic vervuiling is. Maar, wat kan jouw onderneming daar aan doen?! De Recycled Island Stichting biedt uitkomst om het probleem effectief, efficiënt maar ook plezierig aan te pakken.

Door deelname aan Recycled Park draagt jouw onderneming bij aan:

1.            Opschoonacties

2.            Structurele opvang drijfvuil

3.            Vergroening van de stad

4.            Recycling van drijfvuil

5.            Educatie


De Recycled Island Stichting heeft de ANBI status.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Video: Recycled Park video oproep tot deelname, Juni 2017

Augustus 2017

Recycled Park groeit!

Aan de reeds eerder geplaatste 15m2 drijvend park is 10m2 toegevoegd. Nu drijven er 5 bouwstenen in de Rijnhaven. De nieuwe bouwstenen zijn nieuwe typen. Bij de eerder geplaatste bouwstenen staat de beplanting niet in verbinding met het water in de haven. Met de nieuwe bouwstenen is dit wel het geval. Deze elementen hebben een open structuur, waarbij de wortels van de beplanting door kunnen groeien tot diep in het wateroppervlak. Hierdoor ontstaat aan de onderkant van de bouwstenen een wilde wortelstructuur, wat weer een schuilplek en voedingsplek oplevert voor organismen in het water.

    

                                      

September 2017
Plasticvanger 1.3

In Rotterdam blijven we werken aan de optimalisatie van onze drie plasticvangers. Gedurende de periode van een jaar monitoren en verbeteren we de functionaliteit van onze systemen. Aan het eind van dit jaar verwachten we de pilotfase af te sluiten en de meest optimale vorm te hebben gevonden voor het opvangen van drijf vuil.
Foto: Laura en Rein met de vertegenwoordiger van: Ikmanema ( locale visserij vereniging in de Molukken). Foto: plaatsing plasticvanger 1.3

Foto: Team

September 2017

Vanaf  september 2017 hebben we ons huidige team uitgebreid, het huidige team bestaat uit:


V.L.N.R: Lisa: ontwerper, Jip: ontwerper/vormgever, Rein: RP Indonesie, Laura: RP Indonesie, Nienke: bestuur, Jeroen: bestuur, Maaike: projectcoördinator Ramon: coördinator.

Foto: Plaatsing van nieuwe bouwstenen

December 2017

140m2 Recycled Park in Rotterdam


In de Rotterdam Rijnhaven drijft nu 25m2 drijvend park. In het voorjaar van 2018 hebben we dit uitgebouwd tot een oppervlak van 140m2. De realisatie van dit prototype is in samenwerking met onder andere de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.

December 2017

Eerste Plasticvanger in Indonesië


In de baai van Ambon is de eerste Plasticvanger geplaatst. De vanger ligt voor één van de riviermonden en voorkomt dat (plastic) drijfvuil uit de rivier door kan stromen naar de baai en de zee.

Ambon is één van de eilanden in Indonesië die heel erg te maken hebben met plastic drijfvuil. Recycled Island Foundation werkt met zijn ervaringen uit Rotterdam aan een integrale oplossing.

Recycled Island Foundation werkt hierin samen met de o.a. Rotterdam University en lokale partijen als Trash Hero Ambon, Lipi Research Centre en de Gemeente Ambon.

In Vietnam werken wij met de HZ University of Applied Sciences en Upp! UpCycling Plastic BV aan een gelijksoortige aanpak.

collage: 140m2 Recycled Park in Rotterdam

Foto: Pilot Plasticvanger Ambon

Februari 2018

Nieuwe werknemer - Maaike De Waele


In februari ben ik als projectcoördinator bij het team  van Recycled Island gekomen om de stichting te versterken. Voor, tijdens en na de opleiding Watermanagement heb ik mij, vanuit verschillende invalshoeken, beziggehouden met de plastic problematiek in water. Door mijn liefde voor water (als Watermanager, Waterman, surfer etc.) wil ik graag een bijdragen leveren aan het verminderen van de plasticsoep. Een andere interesse is het ontdekken van de wereld. Ik zal deze passies combineren en inzetten bij Recycled Island zodat we samen naar een plastic vrije zee kunnen werken.


Foto: nieuwe werknemer (Maaike De Waele)

Februari 2018

Eerste vlog Saparua


De Recycled Island Foundation werkt aan een plastic vrije zee. Samen met de Hogeschool Rotterdam voorkomen wij op Saparua, één van de Indonesische eilanden, dat plastic zwerfvuil in de zee terecht komt.

Hierbij het eerste Vlog van de studenten, Menno en Ide.

Naast Saparua zijn wij actief in Rotterdam – Nederland, Ambon – Indonesië en Can Tho – Vietnam.

September 2017

Recycled Park Ambon


In Ambon Indonesië onderzoeken wij momenteel de mogelijke plaatsing van Plasticvangers.Ambon zelf en de Ambon Baai zijn zwaar vervuild met plastic drijfvuil. Via de rivieren en de baai komt ontzettend veel plastic in de Zee terecht. Laura en Rein zijn namens ons in Ambon en onderzoeken de mogelijkheden om onze kennis en ervaring daar toe te passen. Via een vlog geven Laura en Rein inzicht in hun activiteiten en bevindingen

September 2016

Eerste drie bouwstenen tijdens Wereldhavendagen


Recycled Park is in realisatie. Tijdens de Wereldhavendagen presenteren we de eerste drie bouwstenen van Recycled Park in de Rijnhaven.Bekijk hier ook de video van de tewaterlating.De komende maanden gaan we het park verder uitbouwen voor het geplande prototype van 150m2 in de Rotterdamse Rijnhaven. In het voorjaar van 2017 willen we het volledige prototype feestelijk openen.

Augustus 2016

CityLab010 toekenning


Samen met CityLab010 gaan wij de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas structureel opvangen. Ons voorstel om drie passieve winningsplatforms in de Nieuwe Maas te plaatsen is positief ontvangen. De winningsplatforms komen vast te liggen op nauwkeurig geselecteerde locaties. Door middel van de stroming van de rivier vangen de winningsplatforms het plastic drijfvuil effectief op. Tweewekelijks willen wij de platforms gaan legen, zodat het verzamelde plastic gebruikt kan worden voor de verdere realisatie van Recycled Park.


Meer info over CityLab010:https://www.citylab010.nl/plannen/recycledparkinderijnhaven

Video: Eerste vlog studenten van de Hogeschool Rotterdam

Mei 2018  

Vergunning drijvend park

In april hebben we te horen gekregen dat onze vergunningsaanvraag voor de realisatie van het drijvende park goedgekeurd is. Momenteel zijn we samen met onze partners druk bezig om het park, gemaakt van gerecycled plastic, te realiseren. Welke komende maand in de Rijnhaven komt te liggen. Binnenkort zullen we een “save the date” rondsturen voor de opening van het drijvende park. Aankomende zomer zal u, omgeven door groen, dobberend kunnen genieten in de Rotterdamse haven.Afbeelding: collage drijvend park


April 2018 Samenwerking met Audi Environmental Foundation


Eind april zijn we naar Brussel geweest om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de Audi Environmental Foundation. Na ons bezoek aan Brussel, hebben wij de plasticvangers en de pilot van het drijvende park aan Audi Environmental Foundation mogen laten zien. Recycled Island Stichting voelt zich vereerd dat Audi Environmental Foundation ons heeft uitgekozen als organisatie die zij willen steunen vanuit hun duurzaamheidsoogpunt. Als stichting kijken we uit naar de projecten die hieruit voort gaan komen.


Afbeelding: bezoek Audi Environmental Foundation


April 2018

Vlogs Indonesië


Het viertal studenten dat momenteel voor de stichting onderzoek doet in Indonesië heeft weer twee vlogs gemaakt. Rob en Koen, gevestigd op Ambon, laten dit keer de omvang van de plastic problematiek in de lokale rivier zien. Vervolgens gaan zij naar de stortplaats waar reeds afval gesorteerd wordt. Ide en Menno presenteren hun onderzoeksresultaten op Saparua. Klik op de afbeeldingen om de vlogs te openen.


Video: Vlog Rob en Koen


Juni 2018

Succesvolle plasticvangers


In de Rotterdamse haven hebben wij succesvol de pilot afgerond met passieve Plasticvangers. Mede dankzij de steun van de Gemeente Rotterdam hebben wij drie Plasticvangers kunnen realiseren in de Rotterdamse haven. De vangers zijn vervolgens getest, gemonitord en diverse malen geoptimaliseerd. De grootste uitdaging bij de ontwikkeling van de vangers was het vasthouden van het plastic. In de Rotterdamse haven is een wisselend tij en stromingsrichting. De moeilijkheid zat hem in het vasthouden van het plastic in de vanger bij uitgaande stroming en wind. Het huidige model vangt het drijfvuil goed op en houdt dit zelfs vast bij ongunstige stroming en windrichting. Hierdoor zijn wij vrij om de vanger te ledigen, wanneer ons dat uitkomt en zijn wij hiervoor niet afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. In overleg met de Gemeente, Havenbedrijf en Rijkswaterstaat plaatsen wij de Plasticvangers zo snel mogelijk alle drie, goed werkend, terug in de Rotterdamse wateren.

De Plasticvangers zijn gerealiseerd in samenwerking met Hebo maritiemservice.


Mei 2018

2 nieuwe plasticvangers voor Ambon


Naar het Rotterdamse model zijn in Ambon twee concept Plasticvangers gerealiseerd. In Indonesië delen wij onze ervaring en kennis in het opvangen en verwerken van plastic drijfvuil. De vangers zijn gemaakt van lokale materialen door lokale organisaties. Van de wording zijn vlogs bijgehouden. Hiernaast de laatste vlog met de plaatsing van de vangers.

Juni 2018

140m2 Recycled Park gerealiseerd


In de Rotterdam Rijnhaven is het prototype van Recycled Park voltooid. Na bijna 5  jaar van ontwerpen, plastic winnen, recyclen, fondsen werven en intensief samenwerken, openen wij op 4 juli trots het prototype. Het drijvende park laat zien wat de mogelijkheden zijn in het creëren van nieuwe drijvende natuurlandschappen met gerecycled plastic als grondstof. Het park is opgebouwd uit een variatie van zeshoekige bouwstenen, waarmee een divers landschap is gecreëerd. Het drijvende park draagt bij aan de vergroening van de stad en de verbetering van het ecosysteem in de Rotterdamse haven. Inmiddels zijn wij al nieuwe locaties aan het verkennen voor dit concept.Video: Recycled Park is open


Video: Succesvolle plasticvangers

Video: 2 nieuwe plasticvangers in Ambon

Juli 2018

3D-print XL! Sofa van gerecycled plastic

Na de realisatie van het drijvende park, hebben we een eerste proef gedaan met het 3D-printen van grote objecten. Naast het drijvende park kijken wij verder naar een bredere toepassing van het recyclen van afgevangen plastic. Om op deze manier hergebruik van kunststof te stimuleren en te vergroten. Zo heeft Recycled Island Foundation in samenwerking met Audi Environmental Foundation een eerste sofa gerealiseerd. Deze sofa is met een 3D-printer gemaakt. Waarbij een filament van gerecycled plastic is gebruikt. De sofa wordt op verschillende Audi locaties geplaatst en getoond. Op deze manier verbreden we de internationale toepassing van ons concept en de mogelijkheden van recyclen. Net als Recycled Park bevat de sofa groen elementen. In het midden van de bank is ruimte voor planten en zelfs een boom. RIF blijft innoveren om hergebruik van grondstoffen te vergroten en een positieve impact te hebben op het milieu. Deze 3D-print XL sofa is het begin van vele toepassingsmogelijkheden.


September 2018

Nieuwe internationale samenwerking

Recycled Island Foundation is een nieuwe internationale samenwerking aangegaan. Wat dit precies inhoudt laten wij binnenkort weten.


September 2018

Recycled Island Foundation gaat door op Ambon

Eind augustus zijn er weer twee studenten, Thomas en Robin, naar Indonesië gevlogen. Deze studenten zullen voor hun afstudeeronderzoek verder gaan met de bevindingen van hun voorgangers. Thomas en Robin gaan door met het optimaliseren van de lokale plasticvangers. Ook deze studenten zullen hun ervaringen delen in vlogs. Hier hun eerste vlog.


Foto: 3D print XL sofa.

Foto: Nieuwe internationale samenwerking.

Video: Recycled Island Foundation in Ambon