IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT
RECYCLED PARK

Plastic afval wordt opgevangen voordat het de Noordzee bereikt.

Drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.

NL / ENG

© WHIM architecture Colofon

DOE MEE!


In de Rotterdamse Rijnhaven gaan we het eerste Recycled Park realiseren en jij kan hier in bijdragen!

De Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat nemen deel in de realisatie van het prototype waarmee een groot deel van het benodigd budget beschikbaar komt. Tijdens de WereldHavenDagen van 2016 is de eerste 15m2 Recycled Park geplaatst. In het voorjaar van 2017 willen wij dit uitbreiden tot een park van 190m2.

Hiervoor gaan we de komende maanden zoveel mogelijk plastic zwerfvuil uit de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg halen. Elke zaterdag gaan we met een groep vrijwilligers plastic vissen. Wil je mee?! Meld je hiernaast aan!

Download

Factsheet

Ondernemers


PDF

Foto Plastic vissen i.s.m. ECT, Havenbedrijf Rotterdam, RWG en APM terminals in 2015

SPONSORING /DONATIE


We vinden het belangrijk zo snel mogelijk op grote schaal door te gaan met het opvangen van het plastic en bieden daarom nu de mogelijkheid om bij te dragen aan het eerste Recycled Park in de wereld.

Via sponsoring kan één van de bouwstenen van Recycled park geadopteerd worden of kan een bijdrage worden geleverd aan de realisatie van één van de passieve winningsplatforms.


Voor meer informatie: info@recycledpark.com


De Recycled Island Stichting heeft de ANBI status.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Bijdragen kunnen gedaan worden aan de  Recycled Island Stichting via the PayPal link hieronder of via overboeking naar:


IBAN: NL36 RABO 0192 3440 05


Vriendelijk bedankt!

Aanmeldformulier plastic vissen